karta debetowa a karta kredytowa - różnice

Karta debetowa a karta kredytowa – różnice, o których lepiej wiedzieć

Opublikowana Kategoria: Kredyty
Karta debetowa i karta kredytowa na dobre zagościły w naszych portfelach, zastępując gotówkę. Nic dziwnego, ponieważ korzystanie z nich daje wygodę oraz zapewnia oszczędność czasu. I choć obie karty pełnią funkcję „plastikowego pieniądza”, to w rzeczywistości różnią się od siebie pod wieloma względami. Łączy je jednak to, że nieostrożnie użytkowane mogą doprowadzić nas do wpadnięcia w spiralę zadłużenia…
 
Co to jest karta debetowa?

Zacznijmy od najpopularniejszego rodzaju karty płatniczej, czyli karty debetowej. Jest to karta wydawana do konta osobistego, którą zapłacimy za zakupy i usługi w miejscach wyposażonych w tak zwane terminale płatnicze oraz w sklepach internetowych. Dodatkowo przy użyciu karty debetowej wypłacimy gotówkę z bankomatu oraz w sklepie, dzięki usłudze o nazwie cashback.

Karta debetowa służy do korzystania z pieniędzy, które zgromadziliśmy na własnym rachunku bankowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na koncie osobistym mamy uruchomiony debet lub kredyt odnawialny. Wtedy mimo braku własnych środków, nadal możemy płacić oraz wypłacać pieniądze używając karty debetowej. Jednak wówczas korzystamy z pieniędzy banku, które musimy oddać wraz z odsetkami!

Aby mieć kartę debetową, oprócz posiadania konta osobistego w banku, nie trzeba zazwyczaj spełniać żadnych dodatkowych warunków. Nie trzeba mieć ukończonych 18 lat. Nie jest brana pod uwagę również zdolność kredytowa oraz systematyczność wpływów na konto bankowe.

Na kartę debetową możemy zdecydować się od razu przy zakładaniu konta osobistego lub w każdym innym momencie. Posiadanie karty debetowej zapewnia nam wygodne korzystanie ze środków pieniężnych 24 godziny na dobę. Jeśli dodatkowo obsługujemy własny rachunek bankowy przez Internet, to właściwie eliminujemy konieczność składania wizyt w banku.

 
Debet a kredyt odnawialny – produkty podobne, ale nie identyczne.

Debet oraz kredyt odnawialny to często mylone ze sobą produkty bankowe. Wprawdzie oba produkty funkcjonują podobnie, ponieważ dają możliwość korzystania z dodatkowych środków pieniężnych, gdy nasze konto osobiste świeci pustkami. Jednak pomimo tego różnią się wieloma aspektami.

 

Debet (limit debetowy) w koncie to dodatkowe środki finansowe, z których możemy korzystać do wysokości przyznanego nam przez bank limitu. Oznacza to, że z naszego konta osobistego możemy wydać lub wypłacić więcej pieniędzy niż aktualnie posiadamy.

 

Przykład:

 • Własne środki, które posiadamy na koncie osobistym: 5 000 zł
 • Limit debetu w koncie: 1 000 zł
 • Suma środków, z których możemy korzystać: 6 000 zł

 

Wysokość debetu ustalana jest przez bank dla każdego klienta indywidualnie, na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów na konto bankowe. Zazwyczaj brane są pod uwagę wpływy na konto z ostatnich trzech miesięcy. Mogą to być wpływy na przykład z tytułu wynagrodzenia, stypendium, renty lub emerytury.

W przypadku debetu maksymalna kwota zadłużenia jest niska i wynosi najwyżej kilka tysięcy złotych. Na spłatę debetu oraz odsetek naliczonych od wykorzystanej kwoty debetu z reguły mamy 30 dni. Po wpłynięciu środków pieniężnych na nasze konto, bank w pierwszej kolejności automatycznie przeznaczy je na spłatę zadłużenia. Po spłaceniu debetu (oraz odsetek) będziemy mogli ponownie z niego korzystać. Jeśli jednak nie zdołamy spłacić w terminie całości zadłużenia, to musimy liczyć się z tym, że bank doliczy nam dodatkowe opłaty.

Aby móc korzystać z debetu, należy złożyć odpowiednią dyspozycję w banku, w którym mamy założone konto osobiste. Debet z reguły przyznawany jest bezterminowo, przy czym możliwość korzystania z niego zależy od systematyczności wpływów na konto osobiste.

 

Kredyt odnawialny (limit odnawialny) w koncie jest kredytem przyznanym w ramach posiadanego w banku konta osobistego. Mając przyznany kredyt odnawialny po wykorzystaniu własnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, korzystamy z dodatkowych środków, do wysokości przyznanego nam przez bank limitu.

 

Przykład:

 • Własne środki, które posiadamy na koncie osobistym: 6 000 zł
 • Limit kredytu odnawialnego w koncie: 3 000 zł
 • Suma środków, z których możemy korzystać: 9 000 zł

 

Wysokość limitu odnawialnego w koncie ustalana jest przez bank dla każdego klienta indywidualnie, na podstawie zdolności kredytowej oraz regularnych wpływów na konto bankowe.

W przypadku kredytu odnawialnego maksymalna kwota zadłużenia może być wysoka i wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Kredyt w koncie oraz odsetki naliczone od wykorzystanej kwoty kredytu możemy spłacać nawet przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu spłaty.

Po wpłynięciu środków na nasze konto, bank w pierwszej kolejności automatycznie przeznaczy je na spłatę długu. Każda spłata zadłużenia powoduje odnowienie limitu, dlatego z kredytu odnawialnego możemy korzystać wielokrotnie. Oznacza to, że oprócz niewykorzystanej jeszcze kwoty kredytu, możemy ponownie dysponować kwotą już spłaconą.

 

Przykład:

 • Limit kredytu odnawialnego w koncie: 10 000 zł
 • Wykorzystana kwota limitu (kredytu): 3 000 zł
 • Środki, które możemy jeszcze wykorzystać: 7 000 zł

Po miesiącu jednak spłaciliśmy całość naszego zadłużenia, czyli 3 000 zł. Oznacza to, że nasz limit został odnowiony i znowu możemy korzystać z maksymalnej kwoty przyznanego nam przez bank limitu kredytu odnawialnego, czyli 10 000 zł.

 

W przypadku kredytu odnawialnego musimy liczyć się z tym, że bank oprócz odsetek może doliczyć nam również dodatkowe opłaty związane między innymi z udzieleniem lub przedłużeniem kredytu na kolejny okres.

Aby móc korzystać z kredytu odnawialnego należy złożyć w banku wniosek o jego udzielenie. A następnie po pozytywnej decyzji ze strony banku, podpisać umowę kredytową. Umowa zawierana jest z reguły na 12 miesięcy z możliwością jej odnowienia.

 

Podsumowując, powyższe rozważania można zapisać w trzech punktach 🙂

 • dostępna kwota zadłużenia: kredyt odnawialny > debet
 • czas na spłatę zadłużenia: kredyt odnawialny > debet
 • formalności: kredyt odnawialny > debet

 

Obecnie niewiele banków oferuje swoim klientom możliwość korzystania z debetu w koncie. Banki coraz częściej zastępują tę usługę właśnie kredytem odnawialnym.

 

 

Co to jest karta kredytowa?

Karta kredytowa to produkt bankowy będący połączeniem kredytu oraz karty służącej do obsługi tego kredytu. Karta kredytowa nie jest powiązana z kontem osobistym, więc korzystając z niej, nie wydajemy własnych pieniędzy, lecz pieniądze należące do banku.

Kartą kredytową zapłacimy za zakupy i usługi, w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Przy jej użyciu wypłacimy również pieniądze z bankomatu. Jednak tej drugiej czynności lepiej nie robić, ponieważ zazwyczaj wiąże się ona z wysokimi opłatami oraz prowizjami.

Jeżeli chcemy otrzymać kartę kredytową, musimy wystąpić do banku o jej przyznanie. Wtedy bank zbada naszą zdolność kredytową oraz określi jakiej wysokości zadłużenie jesteśmy w stanie spłacać. Jeśli bank zdecyduje się przyznać nam kartę kredytową, to otworzy dla nas specjalne konto, na którym udostępni nam środki pieniężne do wysokości tak zwanego limitu kredytowego. Dla nas, limit w wysokości 3 000 zł oznaczać będzie, że tyle możemy miesięcznie wydać, przy użyciu karty kredytowej.

Pamiętajmy, że używając karty kredytowej, zadłużamy się wobec banku, a zaciągnięty dług oczywiście musimy spłacić. Przy czym, w przypadku karty kredytowej mamy do czynienia z tak zwanym okresem bezodsetkowym (ang. grace period), który wynosi zazwyczaj ok. 50 – 60 dni. Jest to okres, w którym bank nie nalicza nam odsetek od wykorzystanej części limitu kredytowego. Oznacza to, że jeżeli w tym czasie spłacimy całość zadłużenia, to oddamy dokładnie tyle ile „pożyczyliśmy” od banku. Jeśli jednak w tym terminie nie spłacimy długu na karcie kredytowej, to musimy liczyć z wysokim oprocentowaniem oraz dodatkowymi opłatami.

Okres bezodsetkowy dotyczy zazwyczaj zadłużenia powstałego wyłącznie w wyniku dokonanych transakcji bezgotówkowych, takich jak: płatność kartą kredytową za zakupy lub opłacenie noclegu w hotelu. Z kolei dokonując transakcji gotówkowych przy użyciu karty kredytowej (wypłata gotówki z bankomatu oraz tak zwany cashback), należy liczyć się z tym, że bank od razu naliczy nam odsetki oraz prowizję.

 
Karta debetowa vs karta kredytowa. Porównanie.

Zbierzmy teraz w całość to, co już wiemy i podsumujmy w tabeli najważniejsze różnice pomiędzy kartą debetową a kartą kredytową. Myślę, że taka forma „podręcznej ściągi” będzie najbardziej czytelna i przejrzysta 🙂

 

Karta debetowa Karta kredytowa
Przy jej użyciu korzystamy z własnych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym oraz ewentualnie z limitu przyznanego przez bank. Przy jej użyciu korzystamy ze środków należących do banku do wysokości przyznanego nam limitu kredytowego.
Powiązana jest z naszym kontem osobistym. Nie jest powiązana z naszym kontem osobistym. Zatem, aby posiadać kartę kredytową, nie musimy mieć konta osobistego.
Wydawana jest posiadaczom kont osobistych, zazwyczaj bez spełniania innych wymogów. Wydawana jest osobom pełnoletnim posiadającym odpowiednią zdolność kredytową oraz regularne wpływy na konto.
Możemy nią płacić za zakupy i usługi oraz wypłacać gotówkę z bankomatu. Możemy nią płacić za zakupy i usługi oraz wypłacać gotówkę z bankomatu. Przy czym wypłata środków z bankomatu wiąże się zazwyczaj z dużymi opłatami.

 

 

Inne rodzaje kart bankowych.

Dla pełnego obrazu dodam, że oprócz karty debetowej oraz karty kredytowej, jako klienci banków, możemy korzystać również z karty przedpłaconej (prepaid) oraz karty obciążeniowej (charge).

Karta przedpłacona (prepaid) jest rodzajem karty płatniczej, której użycie wymaga jej wcześniejszego zasilenia środkami pieniężnymi. Inaczej mówiąc, do karty przedpłaconej przypisane jest konto, na które trzeba przelać taką kwotę pieniędzy, jaką maksymalnie chcemy wydać, używając tej karty. Karta przedpłacona podobnie jak karta debetowa pozwala na dokonywanie transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych.

Karta obciążeniowa (charge) jest rodzajem karty płatniczej, która funkcjonuje podobnie, jak karta kredytowa. Oznacza to, że posiadacz takiej karty ma przyznany limit zadłużenia, z którego może korzystać. Z tą różnicą, że karta obciążeniowa powiązana jest z kontem bankowym, z którego automatycznie spłacana jest całość zadłużenia na koniec danego okresu rozliczeniowego.

 

Nie da się ukryć, że karta debetowa i karta kredytowa, to dwa najpopularniejsze rodzaje kart płatniczych w Polsce. Od siebie różnią się przede wszystkim rodzajem rozliczania transakcji. W przypadku karty debetowej korzystamy głównie z własnych środków pieniężnych, natomiast w przypadku karty kredytowej ze środków należących do banku. Dlatego posiadanie karty kredytowej warto dwa razy przemyśleć, ponieważ dług ma to do siebie, że trzeba go spłacić 🙂 A nieterminowa spłata zadłużenia, może skutkować wpisaniem nas do rejestru dłużników!

Dlatego pamiętaj, zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę z bankiem, dokładnie zapoznaj się z przedstawioną Ci ofertą. Wypytaj pracowników tego banku o wszystkie szczegóły oraz uzyskaj odpowiedź na każde nurtujące Cię pytanie. Poznaj dobrze produkt, który chcesz nabyć!

 

Jakie rodzaje kart płatniczych posiadasz?


Komentarze (2) dla: “Karta debetowa a karta kredytowa – różnice, o których lepiej wiedzieć

 1. Debetowa, plusem jest, że można już teraz nią dokonywać płatności w Internecie, przez co kredytowa nie jest koniecznością. Karta kredytowa w nieodpowiedzialnych rękach to miecz obusieczny, trzeba mieć naprawdę silną wolę, aby nie korzystać z dodatkowych „darmowych” pieniędzy pod ręką.

  1. Zgadzam się z Tobą, że karta kredytowa to miecz obusieczny. Korzystanie z niej, ma swoje plusy i minusy. Ba, można nawet zarabiać na jej posiadaniu. Można jednak również wpaść w spiralę długów, przez jej nierozsądne użytkowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *