ubezpieczenie turystyczne - ile kosztuje i na co zwrócić uwagę

Ubezpieczenie turystyczne – ile kosztuje i na co zwrócić uwagę?

Opublikowana Kategoria: Ubezpieczenia
Coraz częściej podróżujemy i coraz częściej decydujemy się na podróże zagraniczne. Zazwyczaj wyjeżdżamy w celu wypoczynku, relaksu i oderwania się od rzeczywistości. Niestety podczas podróży przytrafić się mogą nam różne nieplanowane sytuacje, wskutek których będziemy potrzebować pomocy. Wprawdzie słyszeliśmy, że ktoś kiedyś złamał nogę na wakacjach. Najczęściej zakładamy jednak, że nas nieszczęście ominie szerokim łukiem… a jeżeli nie ominie?
 
Co daje posiadanie ubezpieczenia turystycznego?

Ubezpieczenie turystyczne (podróżne) ma na celu zapewnienie ochrony i pomocy osobom, które w czasie obowiązywania polisy przebywają za granicą. Podstawową rolą takiego ubezpieczenia jest pokrycie (zwrot) kosztów leczenia (KL) do wysokości sumy ubezpieczenia, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Przez termin „koszty leczenia” należy rozumieć koszty usług medycznych (konsultacje lekarskie, badania, zabiegi, pobyt w szpitalu, leki oraz środki opatrunkowe), które mają na celu przywrócić ubezpieczonemu stan zdrowia umożliwiający powrót do Polski.

Z kolei, termin „nagłe zachorowanie” oznacza stan chorobowy zagrażający życiu lub zdrowiu, który powstał w sposób nagły, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej, który jednocześnie nie jest związany z chorobami występującymi przed okresem ubezpieczenia.

Natomiast „nieszczęśliwy wypadek” to zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną (mającą swoje źródło poza organizmem człowieka, np. upadek na śliskiej powierzchni), w wyniku którego osoba ubezpieczona wbrew swojej woli doznała fizycznych obrażeń ciała, które powodują trwały uszczerbek na zdrowiu, trwałe inwalidztwo, a nawet śmierć.

 

Dobrze, terminologię ubezpieczeniową mamy za sobą. Teraz będzie już z górki 🙂 Warto jednak każdorazowo zapoznać się z definicjami pojęć stosowanych w umowach ubezpieczenia. To zdecydowanie ułatwi Ci wybór ubezpieczenia odpowiednio dopasowanego do Twoich indywidualnych potrzeb.

 

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie turystyczne?

Wybierając ubezpieczenie turystyczne, należy wybrać takie, które będzie dopasowane do kierunku oraz charakteru naszej podróży. Adekwatne do naszych realnych potrzeb. W tym celu powinniśmy określić zakres ubezpieczenia turystycznego, które chcemy wykupić. Dlatego, poniżej przygotowałem listę, która pomoże Ci dokonać wyboru zakresu ochrony.

Oprócz wspomnianych już kosztów leczenia ubezpieczenie turystyczne może dodatkowo obejmować:

 • wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW). Przy czym należy pamiętać, że wysokość odszkodowania zależy od wielkości uszczerbku na zdrowiu;
 • usługę assistance (ASS) obejmującą między innymi całodobowy dyżur telefoniczny, transport, wcześniejszy powrót ubezpieczonego do Polski, pomoc prawną, pomoc tłumacza, a nawet odwiedziny bliskiej osoby oraz dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych;
 • ubezpieczenie kosztów poszukiwań i ratownictwa w górach i na morzu, czyli czynności podejmowanych przez służby ratownicze w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie sami dotrzeć do najbliższego punktu medycznego lub gdy po prostu się zgubiliśmy. Ten punkt w przypadku niektórych ubezpieczycieli wchodzi w skład pakietu assistance;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, czyli pokrycie szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobie trzeciej lub szkód powstałych w wyniku zniszczenia mienia należącego do osoby trzeciej. Wariant, który szczególnie polecany jest podróżującym z dziećmi;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) związanej z uprawianiem sportu;
 • wypłatę odszkodowania za zaginiony, skradziony lub uszkodzony bagaż. W tym przypadku zazwyczaj mamy do czynienia z dużą liczbą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dlatego należy dokładnie sprawdzić, czy ubezpieczenie turystyczne, które chcemy kupić, na pewno obejmuje rzeczy, które zabieramy ze sobą w bagażu;
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego od zniszczenia lub kradzieży;
 • pokrycie kosztów kontynuacji leczenia w Polsce;
 • zwrot kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej bądź wcześniejszego z niej powrotu, jak również odwołanie biletu lotniczego lub noclegu. W tym przypadku również musimy liczyć się z dużą liczbą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela;
 • ubezpieczenie mieszkania (domu) od kradzieży na czas wyjazdu. Jeśli jednak posiadamy już odrębnie takie ubezpieczenie, to ten punkt nas nie dotyczy. Nie ma sensu płacić drugi raz za ubezpieczenie, które już de facto posiadamy;
 • ubezpieczenie związane z pasywnym udziałem w wojnie bądź aktach terroru;
 • dodatkowe rozszerzenia związane z:

amatorskim uprawianiem sportów – sport uprawiany w celach rekreacyjnych (odpoczynek, rozrywka) w wyznaczonych do tego miejscach;

wyczynowym (zawodowym) uprawianiem sportów – sport, którego uprawianie polega na regularnym uczestniczeniu w treningach, również w ramach zorganizowanych klubów lub organizacji sportowych, przy jednoczesnym udziale w zawodach czy imprezach sportowych, niezależnie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu;

uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (ekstremalnych) – sport związany z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu lub życiu, którego uprawianie wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, często wymagający ponadprzeciętnych umiejętności i odwagi;

wykonywaniem pracy fizycznej oraz pracy o wysokim stopniu ryzyka;

możliwym pogorszeniem się stanu zdrowia ubezpieczonego w wyniku zaostrzenia się objawów choroby przewlekłej.

 

Uff, przebrnęliśmy przez możliwości rozszerzania zakresu ubezpieczenia turystycznego. Jest tego dużo. Jednak warto poświęcić temu uwagę, ponieważ niezmiernie ważne jest odpowiednie dopasowanie zakresu do celu naszej podróży oraz własnych indywidualnych potrzeb. Nie ma sensu przecież rozszerzać ubezpieczenia o pakiet dotyczący uprawiania sportów wraz z ubezpieczeniem sprzętu sportowego, jeśli celem naszego wyjazdu jest wypoczynek i opalanie się na plaży.

 

To teraz kolejna ważna informacja! Przed zakupem ubezpieczenia należy każdorazowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). W dokumencie tym znajdują się definicje pojęć w rozumieniu danego towarzystwa ubezpieczeń, dlatego trzeba mieć na uwadze, że mogą różnić się one od powszechnie używanych definicji słownikowych. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdują się również wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy znać, aby świadomie wybrać odpowiednie dla nas ubezpieczenie. Oprócz zrozumienia definicji szczególną uwagę warto zwrócić na ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. To bardzo ważne, aby znać sytuacje, w jakich towarzystwo ubezpieczeń może obniżyć lub odmówić nam wypłatę odszkodowania!

 

Co wpływa na cenę ubezpieczenia turystycznego?

Dopasowaliśmy już zakres ubezpieczenia do naszych faktycznych potrzeb. Jesteśmy chronieni od nieplanowanych i nieprzyjemnych dla nas w skutkach zdarzeń. Wybór zakresu wpłynął już na cenę naszego ubezpieczenia. Jednak nie jest to jedyny czynnik, który musimy wziąć pod uwagę. Na cenę składki ubezpieczeniowej wpływ ma jeszcze kilka równie ważnych elementów, do których należą:

 • suma ubezpieczenia, czyli kwota stanowiąca górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Czym wyższa suma ubezpieczenia tym oczywiście lepiej dla nas. Dlatego wybór wariantu polisy pod względem sumy ubezpieczenia warto warunkować krajem wyjazdu (w tym jego odległością od Polski). Przy czym, przede wszystkim należy uwzględnić koszt usług medycznych w państwie, do którego się wybieramy. Dodatkowo będąc przy wyborze wysokości sumy ubezpieczenia, należy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zwrócić szczególną uwagę na limity kwotowe odpowiedzialności dla poszczególnych zdarzeń, ponieważ mogą one wynosić jedynie niewielką część sumy ubezpieczenia. Dobrze jest znać te szczegóły jeszcze na etapie wyboru ubezpieczenia turystycznego;
 • kierunek podróży. W przypadku podróży do krajów europejskich koszt ubezpieczenia jest tańszy niż w przypadku dalekich podróży do odległych krajów znajdujących się na innych kontynentach;
 • długość podróży. Naturalny czynnik wzrostu ceny. Za ubezpieczenie turystyczne podróży trwającej 3 dni zapłacimy relatywnie mniej niż w przypadku podróży trwającej dwa tygodnie;
 • cel (charakter) podróży, tj. wypoczynek, uprawianie sportów (również ekstremalnych), a może wyjazd do pracy (umysłowej, fizycznej, o wysokim ryzyku);
 • wiek ubezpieczonego. W tym przypadku reguła jest prosta – osoby starsze muszą liczyć się z tym, że zapłacą za ubezpieczenie turystyczne więcej niż osoby młode;
 • liczba ubezpieczonych osób. Cena zależy od tego, czy wykupujemy ubezpieczenie indywidualne, rodzinne czy grupowe;
 • choroby przewlekłe. Jest to czynnik, powodujący znaczny wzrost ceny ubezpieczenia. W przypadku osób przewlekle chorych jest to jednakże kluczowy aspekt. Musi on zostać wskazany w umowie ubezpieczenia turystycznego, ponieważ tylko wtedy chory, w przypadku nasilenia objawów chorobowych, będzie miał zapewnioną odpowiednią ochronę;
 • przysługujących zniżek lub należnych zwyżek taryfowych, stosowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeń.

Przebrnęliśmy przez kolejne aspekty zawierania umowy dotyczącej ubezpieczenia turystycznego. Doprecyzowaliśmy szczegóły naszej podróży, jak również szczegóły dotyczące nas samych. Mamy już zatem wybrane takie ubezpieczenie, które będzie spełniało nasze oczekiwania i odpowiadało naszym realnym potrzebom.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne?

Czas przejść do kwot i określić ile będzie nas kosztowało ubezpieczenie turystyczne. Nie da się oczywiście jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące ceny ubezpieczenia, ze względu na wiele czynników mających na to wpływ. Jednakże dla większości podróżujących, w przypadku tygodniowych zagranicznych wyjazdów w celach wypoczynku, koszt ten wyniesie średnio kilkadziesiąt złotych za osobę. Stanowi to niewielki ułamek kosztów ewentualnego leczenia za granicą, bądź transportu medycznego do Polski.

Wybierając ubezpieczenie turystyczne, warto zapoznać się z ofertami różnych ubezpieczycieli. Firm oferujących ubezpieczenia turystyczne jest bardzo dużo. Należą do nich między innymi (w kolejności alfabetycznej): Allianz, Aviva, Axa, Compensa, Ergo Hestia, ERV, Generali, Gothaer, Proama, Signal Iduna czy Warta. Zapoznając się z różnymi ofertami, łatwiej jest wybrać tę, która najbardziej spełnia nasze oczekiwania pod względem warunków oraz ceny. Trzeba jednak pamiętać, że Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) w przypadku poszczególnych ubezpieczycieli różnią się od siebie, a zapoznanie się z nimi wymaga czasu.

 

Przechodząc do konkretów, pokażę na dwóch przykładach, jak kształtuje się cena ubezpieczenia turystycznego.

 

Przykład 1:

Czteroosobowa rodzina (rodzice w wieku 34 i 35 lat z dwójką dzieci w wieku 8 i 9 lat), chcąca wybrać się na tygodniowe wczasy do Hiszpanii. Celem ich podróży jest wypoczynek oraz zwiedzanie. Żaden członek rodziny nie choruje na chorobę przewlekłą.

Koszt ubezpieczenia turystycznego dla całej rodziny, obejmujący koszty leczenia i assistance, NWW, OC oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, z sumą ubezpieczenia o wartości co najmniej 200 000 zł na jedną osobę, to wydatek rzędu około 150 – 250 zł dla całej rodziny. Cena zależy od towarzystwa ubezpieczeń oraz szczegółów konkretnej oferty.

 

Przykład 2:

Dwie osoby w wieku 30 lat, chcące wybrać się na tygodniowe wczasy do Włoch. Celem ich podróży jest wypoczynek oraz zwiedzanie. Jedna z osób choruje na chorobę przewlekłą.

W tym przypadku kluczową informacją jest, że jedna osoba choruje na chorobę przewleką, co wpływa oczywiście na cenę ubezpieczenia. W takiej sytuacji koszt ubezpieczenia turystycznego dla dwóch osób obejmujący koszty leczenia i assistance, NWW, OC oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, z sumą ubezpieczenia o wartości co najmniej 200 000 zł na jedną osobę, to wydatek rzędu około 150 – 300 zł za dwie osoby. Cena zależy od towarzystwa ubezpieczeń oraz szczegółów konkretnej oferty.

 

O czym powinniśmy jeszcze pamiętać, wybierając ubezpieczenie turystyczne?

Przeszliśmy już przez wszystkie ważne aspekty dotyczące wyboru ubezpieczenia turystycznego. Natomiast w jednej kwestii chciałbym się jeszcze raz powtórzyć, ponieważ jest ona niezmiernie ważna. Mam na myśli, że zawsze przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Jest to bardzo ważne. Trzeba mieć świadomość, jaki produkt się nabywa. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli jak już wspomniałem wcześniej, sytuacje, w których ubezpieczenie nie obowiązuje oraz towarzystwo ubezpieczeń ma prawo odmówić lub obniżyć wypłatę świadczenia. Należy zapoznać się również z definicjami terminów oraz nazw, które zostały użyte w OWU oraz innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Pamiętajmy również, żeby nie odkładać zakupu ubezpieczenia na ostatnią chwilę, aby nie podejmować pochopnych decyzji dotyczących warunków ubezpieczenia.

Miejmy również zawsze pod ręką numer kontaktowy centrum alarmowego swojego ubezpieczyciela, aby w razie konieczności móc szybko zgłosić zaistniałe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

Czy nie wystarczy EKUZ?

Zbliżamy się do końca artykułu i być może w głowie masz teraz pytanie: „OK, ale czy nie wystarczy mieć po prostu EKUZ?”

EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), oczywiście lepiej jest mieć. Nie zastąpi ona jednak ubezpieczenia turystycznego, co najmniej z kilku powodów:

 • EKUZ obowiązuje jedynie na terenie krajów należących Unii Europejskiej (UE) oraz krajów członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA);
 • Posiadaczom EKUZ przysługują jedynie takie świadczenia, które wykonywane są za darmo na terenie państwa, w którym się przebywa. Oznacza to, że będąc poszkodowanym, ma się dostęp jedynie do państwowych ośrodków medycznych, czyli publicznego systemu opieki zdrowotnej, na takich samych zasadach co obywatele tego państwa. Trzeba również pamiętać, że jeżeli jakieś świadczenie w danym kraju jest płatne, nawet gdy w Polsce jest darmowe, to Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci jego kosztów;
 • EKUZ nie pokrywa kosztów transportu medycznego do Polski.

 

Ubezpieczenie z biura podróży — czy wystarczy?

Kolejne pytanie, które być może nasuwa Ci się na myśl: „A co w przypadku ubezpieczenia turystycznego oferowanego przy zakupie wczasów w biurze podróży, czy ono wystarczy?”

Należy zapoznać się z zakresem takiego ubezpieczenia, co dokładnie obejmuje oraz jakie kwoty wskazane są w tym ubezpieczeniu (m.in. jaka jest wysokość sumy ubezpieczenia). Ubezpieczenia turystyczne w wariancie podstawowym oferowane przez touroperatorów są zasadniczo bardzo okrojone i po prostu ich zakres może nie wystarczyć. Przy poważnych wypadkach, groźnych dla naszego zdrowia, suma ubezpieczenia kosztów leczenia oferowana w ramach ubezpieczenia z biura podróży może być zbyt mała. Natomiast kupując indywidualnie ubezpieczenie turystyczne, wybieramy ubezpieczenie „szyte na miarę”, dopasowane do naszych konkretnych potrzeb.

 

Dla większości z nas zagraniczne podróże były zawsze udane, a do Polski wracaliśmy cali i zdrowi. Nigdy podczas zagranicznych wakacji nie złamaliśmy nogi lub ręki, nigdy nawet nie zaszkodziło nam egzotyczne jedzenie. Podróżując, jednak nie powinniśmy zakładać, że pobyt w innym kraju zawsze będzie przebiegać w zaplanowany i harmonijny sposób, bez przykrych dla nas zdarzeń. Przemyślany zakup, dobrze dobranego ubezpieczenia turystycznego ma chronić nas przed skutkami takich zdarzeń. Jest to bardzo ważne, ponieważ koszty leczenia za granicą bądź koszty transportu medycznego do Polski są bardzo wysokie. Brak ubezpieczenia turystycznego może nas zatem dużo kosztować. Kupując ubezpieczenie turystyczne, ograniczamy finansowe skutki nieplanowanych zdarzeń. Nie bez powodu mówi się, że przezorny zawsze ubezpieczony 🙂

Kończąc, życzę Ci samych udanych podróży, a na wakacjach dużo odpoczynku i dobrej zabawy!

 

Korzystasz z ubezpieczeń turystycznych, jeżeli podróżujesz za granicę?


Komentarze (10) dla: “Ubezpieczenie turystyczne – ile kosztuje i na co zwrócić uwagę?

 1. Szukałem w Internecie informacji na temat ubezpieczeń turystycznych i natknąłem się na Twój artykuł. Muszę przyznać, że bardzo dobra robota. Wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu, przedstawione w prosty i zrozumiały dla mnie sposób. Za kilka dni lecę z rodziną na wakacje i przyznam, że dopiero pierwszy raz kupuję ubezpieczenie turystyczne. Z tego powodu edukuję się teraz w tej kwestii 🙂

  1. Mam nadzieję, że artykuł pomoże Tobie pogłębić wiedzę na temat ubezpieczeń turystycznych i wybrać, jak najlepiej dopasowane do własnych potrzeb.
    
   Udanych i słonecznych wakacji 🙂

 2. Najlepszy artykuł dotyczący ubezpieczeń turystycznych jaki czytałam. Z nieba mi spadłeś! Szczegółowo, ale jednocześnie same konkrety. W następnym tygodniu wybieram się na wakacje i bardzo przyda mi się taka wiedza. Dziękuję 🙂

 3. Super artykuł! Najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczeń turystycznych w jednym miejscu. Takie artykuły bardzo przydają się przed podróżą. Ja wprawdzie już od kilku lat kupuję ubezpieczenie turystyczne przed każdą zagraniczną podróżą (wakacje z rodziną). Na początku zwracałem uwagę jedynie na cenę ubezpieczenia, wybierając oczywiście najtańsze. Nie było to jednak najlepsze rozwiązanie! Teraz robię to bardziej świadomie. Dbam o to, aby ubezpieczenie było dostosowane do moich indywidualnych potrzeb… i przede wszystkim czytam OWU.

 4. Sporo podróżuję i zawsze mam problem z dobraniem odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego. Twój artykuł w przystępny i klarowny sposób opisuje ubezpieczenia turystyczne od A do Z. Dobrze, że w końcu na coś takiego trafiłam – rozwiewa to wiele moich wątpliwości 🙂

 5. Musimy zwracać uwagę na każde zdanie, gdy podpisujemy dokumenty w biurze podróży. Mogą bezprawnie odsunąć się od odpowiedzialności za nasze ubezpieczenie

 6. Jak leciałam do innego kraju, to wykupywałam sobie ubezpieczenie. Warto je mieć, człowiek lepiej się czuje i bliscy też mogą być spokojniejsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *